Latihan Soal SKD TIU Verbal : Silogisme / Penarikan Kesimpulan / Penalaran Logis / Logika Penalaran / Premis Bagian 3

Berikut ini latihan soal Silogisme / Penarikan Kesimpulan / Penalaran Logis / Logika Penalaran / Premis dan pembahasannya.

 1. Pengendara sepeda motor yang melewati jalan protokol harus  mengenakan helm.
  Sementara murid yang bersepeda motor tidak mempunyai helm.
  1. Semua murid tidak boleh melewati jalan protokol
  2. Semua murid bersepeda motor boleh melewati jalan protokol
  3. Semua murid bersepeda motor tidak boleh melewati jalan protokol
  4. Semua murid bersepeda motor harus mengenakan helm
  5. Sementara murid bersepeda motor boleh melewati jalan protokol
  Jawaban : d
  Sementara murid bersepeda motor boleh melewati jalan protokol

 2. Sementara sarjana adalah dosen.
  Semua dosen harus meneliti.
  1. Sementara sarjana bukan dosen
  2. Sementara peneliti bukan dosen
  3. Sementara dosen tidak meneliti
  4. Sementara peneliti adalah dosen
  5. Semua sarjana harus meneliti
  Jawaban : a
  Sementara sarjana bukan dosen

 3. Sementara penyanyi ada pada kedudukan utama.
  Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang.
  1. Sementara penyanyi tidak pada kedudukan utama
  2. Sementara yang mendatangkan uang adalah penyanyi
  3. Sementara yang pada kedud ukan utama adalah penyanyi
  4. Sementara penyanyi tidak mendatangkan uang
  5. Semua penyanyi ada pada kedudukan utama
  Jawaban : a
  Sementara penyanyi tidak pada kedudukan utama.

 4. Semua jenis ikan bernafas dengan insang.
  Ikan paus bernafas dengan paru – paru.
  1. Sementara jenis ikan bernafas dengan paru – paru
  2. Semua ikan paus bernafas dengan insang
  3. Sementara ikan paus bernafas dengan insang
  4. Semua ikan paus termasuk ikan
  5. Semua ikan paus bukan termasuk ikan
  Jawaban : e
  Semua ikan paus bukan termasuk ikan.

 5. Semua manusia tidak bertanduk.
  Semua kucing tidak memamah biak.
  1. Semua manusia tidak memamah biak
  2. Kucing tidak bertanduk
  3. Manusia dan kucing tidak memamah biak dan tidak bertanduk
  4. Manusia sama dengan kucing
  5. Tidak dapat ditarik kesimpulan
  Jawaban : e
  Tidak dapat ditarik kesimpulan.

 6. Semua penyelam adalah perenang.
  Sementara penyelam adalah pelaut.
  1. Sementara pelaut adalah perenang
  2. Sementara perenang bukan penyelam
  3. Semua pelaut adalah perenang
  4. Sementara penyelam bukan pelaut
  5. Sementara penyelam bukan perenang
  Jawaban : d
  Sementara penyelam bukan pelaut

 7. Jika rawa itu dalam maka rawa itu banyak buayanya.
  Pernyataan ini sama artinya dengan ….
  1. Jika rawa itu tidak dalam maka rawa itu tidak banyak buayanya.
  2. Jika rawa itu banyak buayanya maka rawa itu dalam.
  3. Jika rawa itu tidak banyak buayanya maka rawa itu tidak dalam.
  4. Jika rawa itu dalam maka buayanya tidak banyak.
  5. Jika buayanya tidak banyak maka rawa itu dalam.
  Jawaban : c

  Dalam logika matematika:

  p -> q = ~p v q

            = ~q -> ~p

  Jadi, pernyataan jika rawa itu dalam maka rawa itu banyak buayanya sama artinya dengan pernyataan jika rawa itu tidak banyak buayanya maka rawa itu tidak dalam. 

 8. Jika Paul Walker meninggal dunia maka pemeran utama film The Fast the Furious akan diganti.
  Pernyataan ini sama artinya dengan …
  1. Paul Walker tidak meninggal dunia dan pemeran utama film The Fast the Furious akan diganti.
  2. Jika Paul Walker meninggal dunia maka pemeran utama film The Fast the Furious tidak akan diganti.
  3. Jika Paul Walker tidak meninggal dunia maka pemeran utama film The Fast the Furious diganti.
  4. Paul Walker tidak meninggal dunia atau pemeran utama The Fast the Furious akan diganti.
  5. Pemeran utama The Fast the Furious akan diganti meskipun Paul Walker tidak meninggal dunia.
  Jawaban : d

  Dalam logika matematika:

  p -> q = ~p v q

            = ~q -> ~p

  Jadi, pernyataan jika Paul Walker meninggal dunia maka pemeran utama film The Fast the Farious akan diganti sama artinya dengan Paul Walker tidak meninggal dunia atau pemeran utama The Fast the Farious akan diganti. 

 9. Jika manusia mengetahui ajalnya maka ia akan senantiasa berbuat baik.
  Pernyataan ini sama artinya dengan …
  1. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya maka ia akan senantiasa berbuat baik.
  2. Jika manusia jarang berbuat baik maka ia tidak mengetahui ajalnya.
  3. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya maka ia tidak senantiasa berbuat baik.
  4. Manusia jarang berbuat baik karena ia mengetahui ajalnya.
  5. Manusia mengetahui ajalnya atau ia berbuat baik.
  Jawaban : b

  Dalam logika matematika:

  p -> q = ~p v q 

            = ~q -> ~p

  Pernyataan yang sama artinya dengan pernyataan jika manusia mengetahui ajalnya maka ia akan senantiasa berbuat baik adalah sebagai berikut:

  1. Manusia jarang berbuat baik atau ia mengetahui ajalnya.
  2. Jika manusia jarang berbuat baik maka ia tidak mengetahui ajalnya.

 10. Jika rutin berolahraga maka semangat bekerja akan meningkat. Pernyataan ini sama artinya dengan …
  1. Jika semangat kerja tidak meningkat maka tidak rutin berolahraga.
  2. Jika semangat kerja meningkat maka tidak rutin berolahraga.
  3. Jika tidak rutin berolahraga maka semangat bekerja tidakakan meningkat.
  4. Meskipun rutin berolahraga, semangat bekerja tidak meningkat.
  5. Rutin berolahraga atau semangat bekerja tidak akan meningkat.
  Jawaban : b

  Dalam logika matematika:

  p -> q = ~p v q

            = ~q -> ~p 

  Jadi, pernyataan yang sesuai dengan pernyataan jika rutin berolahraga maka semangat bekerja akan meningkat adalah sebagai berikut:

  1. Semangat bekerja tidak akan meningkat atau rutin berolahraga. 
  2. Jika semangat kerja tidak meningkat maka tidak rutin berolahraga. 

Silahkan lihat latihan soal silogisme lainnya disini.
Aplikasi belajar di @belajarbro_id atau https://belajarbro.id.